IZID MONOGRAFIJE ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA V KRANJU – NJENO OBLIČJE IN POMEN

Sv. Kancijan

 

IZID MONOGRAFIJE ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA V KRANJU – NJENO OBLIČJE IN POMEN

Slovensko konservatorsko društvo je izdalo monografijo cerkve sv. Kancijana v Kranju, ki sodi med najstarejša cerkvena središča na slovenskih tleh. Z vidika zgodovine stavbarstva predstavlja najpomembnejšo arhitekturno stvaritev srednjega veka na nekdanjem Kranjskem in drugo najpomembnejšo oziroma najvplivnejšo stavbo tega obdobja v Sloveniji. Čeprav je seznam piscev, ki so jo doslej obravnavali, izredno dolg, cerkev še ni doživela poglobljene monografske obravnave. To vrzel izpolnjuje naša publikacija, ki obravnava poleg same cerkvene stavbe in njeni dve predhodnici, odkriti s pomočjo arheoloških raziskav, še arheološke ostaline nekdanje kostnice in pokopališke kapele, dostopne kot muzejska prezentacija severno od cerkve, današnjo opremo cerkve in vse njene likovne sestavine skupaj z lapidarijem na južni fasadi.

Vabljeni k predogledu na spletu: Cerkev sv. Kancijana

Cena je 25,00 €, več informacij o nakupu dobite preko elektronske pošte: marija.ana.kranjc@zvkds.si