Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem: 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve

Spoštovane članice in člani SKD, spoštovani ljubitelji kulturne dediščine!

Slovensko konservatorko društvo je v letu 2020 v svojo založniško dejavnost uvrstilo izdajo znanstvene monografije o župnijski cerkvi v Šentrupertu na Dolenjskem in drugi sakralni dediščini v Šentrupertu. Povod za izdajo monografije je obeleženje 500-letnice izgradnje, opreme in posvetitve.

Monografija z naslovom: Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem: 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve, je delo treh vidnih slovenskih strokovnjakov, obsega 320 reprezentančno oblikovanih strani, krasi več kot 100 vrhunskih fotografij in drugo grafično gradivo.

Župnijska cerkev v Šentrupertu je ena najpomembnejših pražupnij in gotskih cerkva na Dolenjskem, saj je močno vplivala na razvoj poznogotske arhitekture v tem prostoru, istočasno pa je njena današnja pojavnost rezultat značilnih kulturnih, gradbenih, gospodarskih in drugih procesov v obravnavanem kulturno-političnem prostoru skozi stoletja, pri čemer odslikava celo kulturne pojave v širšem srednjeevropskem prostoru. Nekatere njene pojavne oblike razrešujejo ali nakazujejo rešitve celo za nekatera doslej nerešena vprašanja v okviru raziskav pomembnejše evropske gotske arhitekture.

Cerkev kot primer gotske arhitekture in njen širši pomen sta sicer že več desetletij predmet različnih raziskav in interpretacij in tudi knjižnih objav, vendar pa, če izvzamemo doslej še nepreseženo monografijo Ivana Steklase iz leta 1913, še ni doživela celovitega prikaza njenih pojavnih oblik, vrednot in pomenov. Z obravnavano monografijo bo ta vrzel zapolnjena na način in v obliki, ki verjetno več desetletij ne bo dosežena in bo poleg Steklasine knjige predstavljala zanesljiv temelj za vse morebitne nadaljnje študije o tem kulturnem spomeniku, ki močno presega regionalne okvire.

Sporočamo, da je knjigo mogoče do 6. novembra 2020 naročiti po prednaročniški ceni 20 EUR, po tem datumu bo monografija dostopna po redni ceni 25 EUR. Ker je naklada omejena, svetujemo, da z prednaročili pohitite, svoje naročilo pa sporočite na e-naslov: barbara.lecnik@zvkds.si.


Lep pozdrav,
Slovensko konservatorsko društvo