Napoved izida knjižne monografije Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje

Vrtnoarhitekturna umetnost sodi med mlajše oblike človekove ustvarjalne misli, enako pa velja tudi za njeno ohranjanje, ki velja za eno najmlajših specializiranih panog spomeniškovarstvene dejavnosti. Kljub temu je že dolgo znano, da je vrtnoarhitekturna dediščina izrazito občutljiva na človekove nespametne dejavnosti ter naravne danosti oziroma na atmosferske pojave, kar se je še posebej jasno pokazalo … Read more Napoved izida knjižne monografije Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje

Preberi več

Vabilo k udeležbi na posvet o varovanju historične strehe – problematika varovanja 5. fasade

Spoštovani! Vljudno vas vabimo na posvet Problematika varovanja 5. fasade, ki bo potekal 11. aprila 2018 ob 10:00 uri v Slovenski Bistrici (Grad Slovenska Bistrica – Viteška dvorana). Organizator posveta je Slovensko konservatorsko društvo. Uradni jezik posveta je slovenščina, predavanje gospoda Dipl.-Ing. Markusa Zechnerja bo potekalo v angleškem jeziku. Udeležence vljudno prosimo, da se na posvet … Read more Vabilo k udeležbi na posvet o varovanju historične strehe – problematika varovanja 5. fasade

Preberi več

Vabilo k udeležbi na mednarodni strokovni posvet Estetska prezentacija stenskih slik

Spoštovani!   Vabimo vas k udeležbi na mednarodnem strokovnem posvetu z naslovom Estetska prezentacija stenskih slik – problemi in rešitve, ki je zasnovan kot nadaljevanje lanskoletnega posveta na omenjeno temo. Dvodnevno srečanje se bo odvijalo v torek in sredo, 3. in 4. oktobra 2017. Prvi dan bo namenjen predavanjem vabljenih domačih in tujih predavateljev, drugi … Read more Vabilo k udeležbi na mednarodni strokovni posvet Estetska prezentacija stenskih slik

Preberi več

IZID MONOGRAFIJE ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA V KRANJU – NJENO OBLIČJE IN POMEN

  IZID MONOGRAFIJE ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA V KRANJU – NJENO OBLIČJE IN POMEN Slovensko konservatorsko društvo je izdalo monografijo cerkve sv. Kancijana v Kranju, ki sodi med najstarejša cerkvena središča na slovenskih tleh. Z vidika zgodovine stavbarstva predstavlja najpomembnejšo arhitekturno stvaritev srednjega veka na nekdanjem Kranjskem in drugo najpomembnejšo oziroma najvplivnejšo stavbo tega obdobja … Read more IZID MONOGRAFIJE ŽUPNIJSKA CERKEV SV. KANCIJANA V KRANJU – NJENO OBLIČJE IN POMEN

Preberi več