Članstvo

Redni člani društva so lahko osebe, ki so konservatorji, restavratorji ali drugi delavci s področja varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine. Status častnega člana društva se lahko podeli osebi z izrednimi zaslugami za razvoj stroke, varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ali za delo v društvu. Podporni člani so lahko pravne ali fizične osebe, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih, poslovnih oz. sorodnih poklicnih interesov in zato želijo sodelovati pri delu društva.

Vpis je mogoč z izpolnitvijo pristopne izjave in plačilom članarine, ki v letu 2014 znaša 25,00 EUR, za upokojence in študente 15,00 EUR, za podporne člane 125,00 EUR. Prispevek za izdelavo nove izkaznice je 5,00 EUR. Za izdelavo nove izkaznice je potrebno priložiti fotografijo.

Podpisano pristopno izjavo in fotografijo pošljite na naslov:
Marija Ana Kranjc, ZVKDS OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto ali na e-mail marija.ana.kranjc@zvkds.si
Strošek članarine in/ali izdelave nove članske izkaznice lahko poravnate osebno na dogodkih ali pa preko TRR, ki je odprt pri NLB: št. 0222 2001 6648 746. Pri namenu plačila prosimo napišite: letna članarina SKD in ime člana.

Pristopna izjava