Steletove nagrade

Steletova nagrada je nagrada za življenjsko delo ter za izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva, ki jo Slovensko konservatorsko društvo podeljuje od leta 1990 kolegom za preteklo leto, ki so s svojim delom ohranili kulturno ali naravno dediščino. Dosedanji prejemniki Steletove nagrade za življensko delo:
 • 1989: Dr. Nace Šumi
 • 1990: Andreja Volavšek
 • 1991: Stanislav Peterlin in dr. Ivan Stopar
 • 1992: Miha Pirnat
 • 1993: Dr. Iva Mikl Curk
 • 1994: Mirko Šoštarič
 • 1995: Dr. Marijan Slabe
 • 1996: Dr. Emilijan Cevc
 • 1997: Olga Zupan
 • 1998: Dr. Cene Avguštin
 • 1999: Momo Vuković
 • 2000: Dr. Sergej Vrišer
 • 2001: Stojan Ribnikar
 • 2002: Dr. Marijan Zadnikar
 • 2003: Tone Mikeln
 • 2004: Ivan Bogovčič
 • 2005: Anka Aškerc
 • 2006: Viktor Gojkovič
 • 2007: dr. Peter Fister
 • 2008: Dr. Ana Sonja Hoyer
 • 2009: Janez Mikuž
 • 2010: Mira Strmčnik Gulič
 • 2011: Dr. Nataša Štupar Šumi
 • 2012: Alenka Železnik
 • 2013: Stanko Gojkovič
 • 2014: Jovo Grobovšek
 • 2015: Dr. Stane Bernik
 • 2016: Dr. Milan Sagadin
 • 2017: Dr. Nika Leben
 • 2018: Danilo Breščak

Poleg nagrade društvo podeljuje tudi priznanja za pomemben prispevek pri ohranjanju in obnovi nepremične kulturne dediščine. Priznanja se podeljujejo tudi lastnikom kulturnih spomenikov, ki si izjemno prizadevajo pri njihovem vzdrževanju, ohranjanju in obnovi ter ostalim ljubiteljem za izjemne dosežke na področju varovanja kulturne dediščine.